ROBERTA ISAI

  • Prezentare Generala
  • Portofoliu
  • Profil
  • Contact

Portofoliu Roberta Isai

Titulatura:
Artist, Fotograf, Retoucher, Graphic Designer
Prezentare Generala:

În momentul de faţă sunt un freelancer artist şi locuiesc în Cluj-Napoca. În ultimii doi ani am prelucrat imaginii de-ale altor fotografi, am restaurat şi colorat fotografii vechi, am creat şi manipulat fotografii şi mi-am îmbunătăţit cunoştinţele şi performanţa în designul grafic.


Am studiat arta în cadrul liceului (specializarea arhitectură) şi în cadrul studiilor universitare (specializarea foto - videoprocesarea computerizată a imaginii), punctele mele forte fiind fotografia şi desenul. În mediul digital, lucrez cu Adobe Photoshop (din 2007), Adobe Lightroom (din 2009), Adobe Illustrator (din 2009) şi Adobe Premiere (experienţă de 5 ani în montaje video cu acest program). 

În activitatea mea artistică prefer să îmi folosesc cunoştinţele acumulate despre arta din trecut, să mă inspir din prezent şi să creez arta care duce la un viitor mai bun. Pentru că îmi iubesc meseria, calităţile mele sunt: antenţia la detaliu, gândire analitică, originalitate şi perfecţionism. Astfel îmi ridic propriile standarde, pentru ca rezultatele mele să fie perfecte. 


Portofolii:
http://cronos-studio.ro
http://rammicee.deviantart.com 
Contact:
roberta.isai@gmail.com 

Curriculum Vitae:

strong>Aptitudini si competente personale

strong>

Limba străină cunoscută: engleza (nivel avansat)strong>

Competente informatice: 

Adobe Lightroom (nivel avansat), Adobe Photoshop (nivel avansat), Adobe Illustrator (nivel avansat), Adobe Premiere (nivel mediu), FontLab (nivel avansat)

Competente artistice:

- Cunoştinţe avansate în domeniul fotografiei (creare, manipulare, restaurare şi colorare)

- Desen (tehnic şi artistic)

- Pictură (clasică şi în mediul digital)

- Identitate vizuală, logo şi elemente grafice

- Montaje video

Competente generale:

- Aptitudini de a cunoaşte, analiza şi utiliza date şi informaţii teoretice şi practice în domeniul artelor vizuale pentru formularea de argumente, decizii şi demersuri concrete;

- Capacitatea de a realiza un program personal de cercetare şi autoperfecţionare în domeniu şi de conceptualizare a demersului artistic;

- Aptitudini de a comunica, susţine şi demonstra rezultatele propriei activităţi în domeniu (abilităţi de elaborare, evaluare şi prezentare);

- Capacitatea de a utiliza moduri diverse de comunicare în scris şi oral inclusiv într-o limbă de circulaţie internaţională;

 

- Utilizarea tehnologiilor informatice pentru formularea de proiecte şi demersuri artistice;

- Capacitatea de a fi creator şi practician în domeniu şi de a coordona activităţi de educaţie vizuală;

- Capacitatea de a înţelege contextul istoric, social şi cultural în care mă integrez.

- Capacitatea de a utiliza moduri diverse de comunicare în scris şi oral inclusiv într-o limbă de circulaţie internaţională;

- Cunoaşterea noţiunilor elementare, în desen artistic şi proiectiv, pictură şi arhitectură cu posibilitatea de a reproduce sau crea imagini statice artistice în maniera clasică sau planşe arhitecturale.strong>Proiecte şi expozitii: 

strong>

Proiecte:

08. - 09.2013 - “Tu eşti Motivation!”

- un proiect pentru Motivation România în care am participat cu partea de ilustraţie şi elementele grafice. Reel-ul poate fi vizionat la http://cronos-studio.ro/proiecte/tu-esti-motivation iar filmuletul in intregime poate fi vizionat la http://youtu.be/ESMgvYcvifg

03.2014 - operator DSLR pentru filmarea galei de modă cu scop caritabil “Atipic Beauty” ţinută în Hotel Opera Plaza din Cluj-Napoca

Expoziţii:

01.2012 - “R255 G 0 B255 foc vs. apă”

- Expoziţie de grup (instalaţii artistice)

- Lucrarea “Ploi” care poate fi văzută accesând:

http://rammicee.deviantart.com/gallery/39257408/My-Umbrella

2009 - 2012

În cadrul anilor de studiu, am participat la numeroase expoziţii de grup, festivale de artă, printre care şi Festivalele de Artă de la Aiud (expoziţii de fotografie, video, afişe);

05.2009 - “Patrimoniul arhitectural al Aradului - încotro?”

- Expoziţie de grup (expoziţie de fotografie de arhitectură)

Studii:

2009 - 2012

Calificarea/Diploma obţinută: Licenţiată în Arte Vizuale
Universitatea de Arta şi Design Cluj-Napoca, Facultatea de Arte Plastice, specializarea Foto - Videoprocesarea Computerizata a Imaginii

Disciplinele principale studiate:

- Bazele desenului,

- Bazele informaticii,

- Bazele compoziţiei şi limbajului vizual, 

- Studiul formei şi culorii,

- Infografie,

- Fotografie,

- Video,

- Multimedia,

- Design grafic asistat de computer,

 

- Instalaţii artistice.

Competenţe de specializare:

În fotografie:

Crearea pe suport argentic sau prin mijloace digitale toate tipurile de fotografie creativă, de la imaginea metaforică la cea promoţională, respectiv documentară.

În video:

Competenţe în ceea ce priveşte înregistrarea imaginii dinamice (video), editarea şi postprocesarea ei, acoperind două domenii distincte: imaginea video  promoţională şi arta video.

În procesarea computerizată a imaginii:

Competenţe în domeniul prelucrării digitale a imaginilor statice (desene, fotografii), realizări de proiecte specifice de graphic design (elaborare şi tehnoredactare de materiale promoţionale tipărite: afişe, cataloage, pliante, reviste şi diverse publicaţii) dar şi în domeniul prelucrării digitale a imaginilor dinamice (postprocesarea digitală de imagine video, animaţie 2D). Deasemenea pot realiza produse specifice domeniului multimedia: CD-uri şi Web Site-uri şi mă pot implica în domeniul artei asistate de computer.

În intermedia:

Abilitatea de a fi creatoare şi în domeniile inter-mediare care presupun un mixaj al artelor vizuale (desen, culoare, foto, video, imagine numerică, mixed media, instalaţie, perfomance).

Statutul profesional:

Specializată în realizarea şi promovarea imaginilor tehnice folosite în artele plastice şi în aplicaţiile acestora, de la fotografie, trans-fotografie, video, grafică şi graphic design asistate şi/sau de computer, la artele vizuale tradiţionale şi cele ale noilor medii precum artele instalaţioniste, acţioniste, inter-mediale şi multi-mediale cât şi în domeniile aplicative legate de graphic design, design de produse digitale, publicitate, televiziune, mass-media tradiţională şi electronică, management şi marketing cultural, de la curatoriat la consulting, desfăşuararea de activităţi didactice şi formative în domeniul de specialitate, în extensii ale acestuia şi în domenii conexe.

 


2009 - 2012

Calificarea/Diploma obţinută: Certificat de absolvire a Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic, nivelul 1
Universitatea de Arta şi Design Cluj-Napoca, Facultatea de Arte Plastice, Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic, modulul psiho-pedagogic, nivelul 1
 

Disciplinele principale studiate:

- Psihologia educaţiei,

 

- Fundamentele pedagogiei,

- Teoria şi metodologia curriculum-ului,

- Teoria şi metodologia instruirii,

- Teoria şi metodologia evaluării,

- Didactica specialităţii,

- Managementul clasei de elevi.

- Perioadă de practică timp de 5 luni la Liceul de Artă Romulus Ladea din Cluj-Napoca, ca şi asistent de profesor de desen liber. 

Statutul profesional:

Dreptul de a ocupa un post didactic în învăţământul preuniversitar obligatoriu.

 

 

2005 - 2009

Calificarea/Diploma obţinută: Tehnician în domeniul artistic - certificat de calificare profesională nivelul 3
Liceul de Arta "Sabin Dragoi" Arad, specializarea Arhitectură 

Disciplinele principale studiate:

 - Studiul compoziţiei în arhitectură, 

- Elemente de perspectivă, 

- „Om - forme – ambient”, 

- Desen proiectiv, 

- Crochiuri, 

- Procesarea computerizată a imaginii, 

- Pictură,

 

- Educaţie plastică – desen.

Competenţe de specializare:

- Organizarea spaţiului destinat activităţilor în funcţie de tehnica sau tehnologia folosită;

- Utilizarea în argumentare sau în conversaţie, a terminologiei din domeniul arhitecturii;

- Utilizarea mijloacelor specifice comunicării vizuale artistice sau după caz a limbajului grafic convenţional;

- Utilizarea mijloacelor computerizate în elaborarea proiectelor şi comunicare;

- Utilizarea tehnologiilor specifice arhitecturii;

- Folosirea instrumentarului şi a tehnicilor de reprezentare şi machetare specifice specializării absolvite;

- Planificarea / etapizarea activităţii.

Statutul profesional:

Tehnician în domeniul artistic cu sarcini de lucru diverse şi complexe (aplicarea cunoştinţelor într-o arie extinsă a activităţii profesionale, munca în echipă şi atribuţii de coordonare).

Premii:
Roberta Isai nu a completat premiile.

SETURI

Seturi de lucrari:

Roberta Isai nu are seturi de imagini definite

Toate seturile de lucrari

PROFIL
Nume:
Roberta Isai
Titulatura:
Artist, Fotograf, Retoucher, Graphic Designer
Localitate:
Cluj-Napoca
Specializare:
Concept Art
Fotografie comerciala
Identitate Vizuala
Experienta:
5 ani
Prezentare Generala:
În momentul de faţă sunt un freelancer artist şi locuiesc în Cluj-Napoca. În ultimii doi ani am prelucrat imaginii de-ale...
mai mult
Website:
www.cronos-studio.ro
Status:
Sunt in cautarea unui loc de munca

PORTOFOLII FAVORITE

Roberta Isai nu are portofolii favorite.

CELE MAI APRECIATE PORTOFOLII

Portofoliile cele mai populare:

Portofolii:
Cele mai apreciate Cele mai populare / vizualizate Cele mai comentate